FISKE

FISKE

Sjöarna och floderna i Lappland erbjuder ett av de bästa fiskeområdena i norra Europa – något som utlänningar upptäckte redan i början av 1900-talet. Flyg- och spinnfiske samt vinterfiske (genom hål i isen) är populärt. Fångsterna är bl.a. fjällröding, harr, abborre, gädda och forell.