JAKT

JAKT

Vi arrangerar spännande jakter på ripa, orre och tjäder. Jaktmarkerna omfattar 10 millioner hektar privata och statsägda fjällområden. Samerna bistår jägarna och guiderna med information om var fåglarna vid tillfället befinner sig. Ripa jagas från 25 augusti till 15 mars. På hösten sker jakten med stående fågelhundar som är bland de bäst tränade i Sverige. Då markerna är vidsträckta sker förflyttningen till och från jaktområdena ofta med helikopter.

På vintern jagas ripan med kulgevär som för de flesta européer framstår som ett utmanande och äventyrligt koncept. Marken är snötäckt och snöskoter används för att nå jaktområdet. Själva jakten sker på skidor. Ripan sitter högt i träden, väl kamouflerad i sin vinterdräkt.

Orre och tjäder jagas från 25 augusti till 31 januari, huvudsakligen i skogsmark. Jakten sker med stående fågelhundar eller trädskällare. Under vintern är toppjakt med kulvapen vanligt.

Om ni vill träna före jakten har vi lerduveskytte två minuters promenad från lodgen.